Bredbånd

Bredbåndet (internett) til vårt felleskontor for RER, ESIS og EMT har vært ute av drift i to dager. Dette har også rammet telefonforbindelsen, 
E-postmottak og web-radioen.

Dette beklager vi på det sterkeste. Operatøren har lovet å prioritere dette slik at det er tilbake innen kort tid.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2014