Om oss


Radio Evangeliets Røst eies av foreningen Evangeliets Røst (ER)

Vi startet våre sendinger 1/9-2002 i leid studio og under Radio Filadelfia sin konsesjon på FM 101,2 mHz.

Vi fikk egen konsesjon 1. januar 2010, og har et felles sendenett for Kristiansand sammen med Radio Filadelfia og Radio Gimra. Senderen står på Den Omvendte Båt i Kristiansand.


Radio Evangeliets Røst ønsker å være

- en vekker og hyrderøst gjennom overføring av møter fra forskjellige bedehus og forsamlinger

- en røst for Israel med dagsaktuellt stoff og balansert informasjon gjennom flere ukentlige sendinger, samt å løfte fram de profetiske sannheter i lys av Bibelen

- en Ordets røst ved å gi stor plass for bibelundervisning og veiledning


Ellers vil det være varierte program med bl.a. reportasjer, misjon og mye evangelisk forkynnende sang og musikk. De faste programmene vil bli annonsert i Fædrelandsvennen under "Religiøse møter" og i Bladet Evangelisten.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2014